Home

De belangenvereniging Zesgehuchten (BZ) heet U van harte welkom op onze website.

De vereniging heeft als doelstelling de belangen van de inwoners van Zesgehuchten te behartigen in de ruimste zin des woords. De vereniging behartigt in beginsel algemene wijkproblemen. Individuele aangelegenheden slechts als het uitstralingseffect heeft naar het algemeen wijkbelang.

De vereniging is opgericht in 1988 en functioneert voor en door de eigen wijkbewoners. De achterban bestaat op dit moment uit ruim 1600 gezinnen uit heel Zesgehuchten. De vereniging is nog steeds groeiende!